سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود آهنگ جدید علی مبرزه به نام لجباز

نظر

شبی که گفتی به من دست از سرم بردار
یادمه که گفتی به من بازی دادمت هر بار !!!!
گفتی و رفتی ولی این رسمش نبود من باز
منتظرم ببینمت عروسکه لجباز
شبی که به من گفتی دست از سره من بردار
یادمه که گفتی به من بازی دادمت هر بار !!!
گفتی و رفتی ولی این رسمش نبود من باز
منتظرم ببینمت عروسکه لجباز
واسه من بی معنیه زندگیه بدونِ تو
دوست دارم هر جا میرم فقط باشم با خودِ تو
برام لطفی نداره بدونِ تو مسافرت
اگه پاش بیوفته هستم من به پات تا آخرت !!!
تو یه نورِ امیدی توی دلم

اگه که دیدم تورو یواشکی بهت میگم
نوازشِ موهای تو آرامشم بوده و هست
سهمه من از چشماتم بیشتره بود چهل به شصت
شبی که به من گفتی دست از سره من بردار !!@
یادمه که گفتی به من بازی دادمت هر بار
گفتی و رفتی ولی این رسمش نبود من باز
منتظرم ببینمت عروسکه لجباز
شبی که به من گفتی دست از سره من بردار
یادمه که گفتی به من بازی دادمت هر بار !!#
گفتی و رفتی ولی این رسمش نبود من باز
منتظرم ببینمت عروسکه لجباز

دانلود آهنگ لجباز